• Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami

Outsourcing IT

 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Open or Close

  Niniejszym oświadczamy, że firma Salutaris Sp. z o.o. z Katowic, jako podwykonawca firmy Aram Sp. z o.o. z Warszawy, realizuje serwis gwarancyjny sprzętu i oprogramowania dostarczonego w ramach projektu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej). Serwis ten jest świadczony dla Centrum Przetwarzania Danych Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz dla 54 Partnerów (urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych i Urzędu Marszałkowskiego) zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.
  Serwisem objęte są:
  - ponad 80 serwerów HP i Actina opartych na systemach Linux i Microsoft Windows Server,
  - systemy klastrów wydajnościowo-niezawodnościowych, poczty elektronicznej, antywirusowe,
  - macierz dyskowa HP EVA 8000,
  - biblioteka taśmowa HP ML6030 wraz z oprogramowaniem HP Data Protector,
  - sieć WAN łączącą 55 lokalizacji (około 160 urządzeń aktywnych Cisco i 3COM),
  - ponad 1100 stacji roboczych, 120 skanerów i innych urządzeń peryferyjnych.
  Serwis świadczony jest z zagwarantowaniem czasów naprawy (SLA - Service Level Agreement).
  W ramach świadczonych usług raz na kwartał wykonywane są przeglądy sprzętu i oprogramowania w miejscach instalacji (55 lokalizacji).
  Usługi serwisowe świadczone są przez firmę Salutaris Sp. z o.o. profesjonalnie, terminowo, rzetelnie i z zachowaniem należytej staranności.

 • Oasis East Sp. z o.o. Open or Close

  To Whom It May Concern Sub: Letter of Recommendation
  This is to certify that Salutaris Sp. z o.o. [Ltd.] provides high quality IT support and consulting services for our company.
  Salutaris provides for our branch offices in Poland and Ireland:
  - infrastructure administration,
  - Help Desk,
  - hardware and software maintenance and service, implementation of the new solutions,
  - IT consulting.
  Our IT environment include Active Directory forest with sites located in United States, Ireland and Poland. Our main services and depends on Microsoft Windows 2003 and 2008 servers, WAN and LAN network devices and VoIP telephony.
  We are reaping benefits from the best practices Salutaris put into place and new solutions Salutaris recommends. We derive a lot of advantages from the Help Desk solution for our branch offices and mobile users working around the World. We confirm high level of technical knowledge and quality of services provided us by Salutaris.
  We can strongly recommend Salutaris as solid IT business partner.

 • Leviatan - Poligrafia Sp z o. o. Open or Close

  Niniejszym potwierdzam, że firma Salutaris Sp. z o.o. od stycznia 2009 roku świadczy dla naszej firmy usługi outsourcingu IT obejmujące kompleksową obsługę informatyczną.
  W ramach tych usług firma Salutaris Sp. z o.o. administruje i zarządza infrastrukturą oraz systemami informatycznymi, prowadzi serwis sprzętu i oprogramowania oraz wsparcie użytkowników (HELP DESK). Realizuje także dostawy, instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania, a także dba o stały rozwój systemów informatycznych oraz doradza w zakresie wdrażania nowych rozwiązań.
  Opieką objęte są serwery działające pod systemami MS Windows Serwer 2003 i 2008 oraz Linux, wszystkie stacje robocze, sieć komputerowa wraz z urządzeniami aktywnymi oraz urządzenia peryferyjne.
  Wszystkie usługi świadczone są profesjonalnie, rzetelnie, terminowo i z zachowaniem należytej staranności, co upoważnia nas do polecenia usług firmy Salutans Sp. z o.o. wszystkim wymagającym wysokiej jakości usług informatycznych.

Infrastruktura IT

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Open or Close
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach zaświadcza, iż Firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  w wyniku postępowania przetargowego dostarczyła oprogramowanie dla urządzenia:
   
  Barracuda SPAM Firewall Next Generation 400.
   
 • Urząd Miasta w Katowicach Open or Close
  Urząd Miasta w Katowicach zaświadcza, iż Firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  w wyniku postępowania przetargowego dostarczyła oprogramowanie dla urządzenia :
   
  Barracuda Spam & Virus Firewall 400Vx w wersji wirtualnej.
 • Urząd Miasta w Chorzowie Open or Close
  Urząd Miasta w Chorzowie zaświadcza, że firma Salutaris Sp.z.o.o.  z siedzibą w Katowicach , w kwietniu  2016, dostarczyła kompleksowe rozwiązanie ochrony serwera poczty elektronicznej przed zagrożeniami pochodzenia mailowego: przed złośliwym oprogramowaniem, spamem, phishingiem, atakami DoS:
  Barracuda SpamFirewall 300 Vx 
 • Leviatan –Poligrafia Sp. z o.o. Open or Close

  Firma Leviatan –Poligrafia Sp.z.o.o. zaświadcza, że firma Salutaris Sp.z.o.o.  z siedzibą w Katowicach, w styczniu 2016, dostarczyła i skonfigurowała urządzenie sieciowe:  

  Barracuda NextGen Firewall F18

 • Urząd Miejski w Gliwicach Open or Close

  Niniejszym listem potwierdzam, że firma Salutaris Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach, w listopadzie 2015r. dostarczyła dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach,kompleksowe rozwiązanie ochrony serwera poczty elektronicznej przed zagrożeniami pochodzenia mailowego: przed złośliwym oprogramowaniem, spamem, phishingiem, atakami DoS: Barracuda SpamFirewall 400 Vx.

 • Starostwo Powiatowe w Będzinie Open or Close

  Starostwo Powiatowe w Będzinie niniejszym zaświadcza, że firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Dulęby 5 w 2013r. zrealizowała projekt wirtualizacji serwerów Starostwa Powiatowego w Będzinie .
  W ramach usługi Wykonawca wykonał:
  1. Szczegółową analizę potrzeb oraz inwentaryzację sprzętu i oprogramowania Zamawiającego.
  2. Wirtualizację środowiska serwerowego w oparciu o oprogramowanie vmware w następującym zakresie:
  a. Instalacja i konfiguracja 3 hostów wirtualizacji.
  b. Konfiguracja sprzętowa macierzy dyskowej (Fujitsu serii DX)
  c. Konfiguracja fizycznych przełączników sieciowych (Cisco SMB, 3COM) oraz wirtualnych sieci vmware.
  d. Utworzenie nowych maszyn wirtualnych oraz szablonów (Windows, Linux)
  e. Migracja 4 serwerów fizycznych do utworzonego środowiska wirtualnego (3x Windows Server, lx Linux).
  3. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instrukcji eksploatacyjnych.

 • Gmina Godów Open or Close

  Niniejszym zaświadczamy, iż w grudniu 2013, firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Dulęby 5 w ramach realizacji złożonego zamówienia wykonała Wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów w Urzędzie Gminy Godów.
  W ramach usługi Wykonawca wykonał:
  1. Szczegółową analizę potrzeb oraz szczegółową inwentaryzację sprzętu i oprogramowania Zamawiającego.
  2. Wirtualizację środowiska serwerowego w oparciu o VMware vSphere 5.5, której zakres był następujący:
  a. konfiguracja sprzętowa 2 serwerów wizualizacyjnych i macierzy dyskowej,
  b. instalacja 2 serwerów VMware ESXi,
  c. utworzenie maszyn wirtualnych dla wszystkich serwerów (2x Microsoft Windows Serwer, 5x Linux),
  d. migracja serwerów Linux i Windows do maszyn wirtualnych,
  3. Utworzenie skryptów wykonywania kopii zapasowej, przeprowadzenie testów odtworzeniowych.
  4. Opracowanie dokumentacji technicznej i instrukcji eksploatacyjnych oraz szkolenie użytkowników.
  Wszystkie prace zrealizowane zostały terminowo, z należytą starannością, bez zakłóceń w funkcjonowaniu Urzędu. Firma Salutaris wykazała się dużym profesjonalizmem w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych technologicznie rozwiązań dotyczących infrastruktury informatycznej.

 • Sąd Apelacyjny w Katowicach Open or Close

  Firma Salutaris Sp. z o.o., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice dostarczyła, zainstalowała i skonfigurowała Klaster urządzeń UTM FOR-FG-200D-BDL-HA Fortigate-200D HW and FG(HA), zgodnie z Umową z dnia 6 listopada 2013.
  Wartość zamówienia wynosiła 35680,00 zł netto
  Dostawa została wykonana należycie, zgodnie ze wszystkimi zapisami Umowy.

 • 4Call Sp. z o.o. Open or Close

  Zaświadczamy, że w okresie styczeń 2012 - sierpień 2013 firma Salutaris Sp. z o.o., w ramach zawartej umowy na outsourcing usług IT, wykonała w naszej firmie wdrożenie usługi Microsoft Active Directory w środowisku obejmującym 2 kontrolery domeny i 135 użytkowników.
  Usługa została wykonana terminowo i z należytą starannością.
  Rekomendujemy firmę Salutaris jako rzetelnego partnera w zakresie wdrażania i utrzymania infrastruktury informatycznej bazującej na produktach firmy Microsoft.

 • ISUZU Motors Polska Sp. z o.o. Open or Close

  Firma Saiutaris Sp. z o.o. wykonała w grudniu 2011r w naszym zakładzie produkcyjnym w Tychach wdrożenie systemu zarządzania stacjami roboczymi pracującego na bazie oprogramowania Microsoft System Center Configuration Manager 2007.
  W ramach realizacji projektu zostały wykonane następujące prace:
  - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej systemu,
  - instalacja i konfiguracja serwera SCCM,
  - instalacja klientów systemu,
  - przygotowanie pakietów automatycznej instalacji,
  - szkolenie administratora.
  Prace objęte naszym zamówieniem zrealizowane zostały terminowo i z należytą starannością a pracownicy firmy Saiutaris wykazali się dużą wiedzą w zakresie stosowanych technologii.

Bezpieczeństwo IT

 • Zakład Informatyki Lasów Państwowych Open or Close

  Zakład Informatyki Lasów Państwowych potwierdza, że konsorcjum firm Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w ramach projektu: „Dostawa kart inteligentnych, oprogramowania oraz czytników kart inteligentnych dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych” wdrożyła System Bezpieczeństwa w oparciu o Karty Inteligentne oraz Sprzętowy Moduł Bezpieczeństwa (Hardware Security Module). Wdrożenie objęło swym zakresem ponad 7000 użytkowników.
  Łączna kwota projektu wynosi 3 816 520,88 zł brutto.
  Stwierdzam, że opisane powyżej zamówienie zostało zrealizowane należycie.

 • Takoni sp. z o.o. Open or Close

  Firma Salutaris sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Pułaskiego 9 wykonała audyt infrastruktury IT w Takoni sp. z o.o.
  Prace realizowane były w okresie 01.06.- 20.07.2011r.
  Audytem były objęte następujące elementy infrastruktury IT:
  • infrastruktura serwerowa,
  • stacje robocze,
  • łącza sieciowe,
  • węzeł dostępowy,
  • oprogramowanie systemowe i użytkowe,
  • system bezpieczeństwa danych wraz systemem antywirus/antyspam, a procesy eksploatacji i administracji infrastrukturą IT,
  • system zasilania.

  W ramach audytu IT wykonano następujące prace:
  • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz konfiguracji,
  • przypisanie sprzętu do użytkownika i aplikacji,
  • określenie stanu technicznego i wydajności
  • ocena niezawodności oraz poprawności ustawień,
  • weryfikacja umów i warunków serwisowych u dostawców,
  • weryfikacja legalności wykorzystywanego oprogramowania,
  • weryfikacja procedur IT,

  Efektem prac było sporządzenie raportu oraz opracowanie zaleceń poaudytowych.
  Zlecone prace firmie Salutaris sp. z o.o. zostały wykonane terminowo i z należytą starannością.
  Rekomendujemy firmę Salutaris sp. z o.o. jako doświadczonego i wiarygodnego partnera do realizacji tego typu przedsięwzięć.

 • Liberty Poland S.A. Open or Close


  Potwierdzamy, iż firma Salutaris Sp. z o.o. z Katowic wykonała w pierwszym kwartale bieżącego roku
  audyt infrastruktury IT w naszej i firmie.
  Audytem były objęte następujące elementy infrastruktury IT:
  1. platforma serwerowa;
  a. serwery,
  b. macierze dyskowe,
  c. systemy wirtualizacyjne,
  2. infrastruktura sieciowa:
  a. sieć komputerowa LAN,
  b. sieć komputerowa WAN łącząca jednostki organizacyjne,,
  c. przyłącza internetowe,
  3. usługa MS Active Directory,
  4. system archiwizacji danych,
  5. system antyspamowy i antywirusowy,
  6. system zasilania,
  7. systemy biznesowe, w tym:
  a. system poczty elektronicznej,
  b. system telefoniczny Asterisk,
  c. inne systemy.

  Audyt był przeprowadzony ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:
  1. zapewnienia ciągłości pracy,
  2. zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do danych,
  4. obowiązujących procedur eksploatacyjnych,
  5. prawidłowości licencjonowania użytkowanego oprogramowania.

  W ramach audytu wykonane zostały następujące prace:
  1. inwentaryzacja konfiguracji,
  2. określenie stanu technicznego, wydajności i niezawodności elementów infrastruktury,
  3. weryfikacja stanu aktualizacji oprogramowania,
  4. weryfikacja procedur IT,
  5. sporządzenie raportu,
  6. opracowanie zaleceń.

 • Gasket Sp. z o.o. Open or Close

  Pragnę poświadczyć, iż firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Pułaskiego 9 w miesiącach czerwiec-lipiec 2011. roku wykonała audyt infrastruktury It w naszej firmie.
  Audytem były objęte następujące elementy infrastruktury IT:
  1. serwery, sprzęt komputerowy, osprzęt sieciowy,
  1. oprogramowanie systemowe, narzędziowe, użytkowe i aplikacyjne,
  2. sieć komputerowa oraz węzeł dostępu do Internetu,
  3. procedury związane z eksploatacją i administracją infrastrukturą IT,
  4. system składowania danych,
  5. bezpieczeństwo danych i systemów,
  6. system zasilania, W ramach audytu wykonane zostały następujące prace:
  1. inwentaryzacja konfiguracji,
  2. określenie stanu technicznego, wydajności i niezawodności poprawności ustawień,
  3. przypisanie sprzętu do użytkownika i aplikacji,
  4. weryfikacja legalności wykorzystywanego oprogramowania,
  5. weryfikacja stanu aktualizacji oprogramowania,
  6. przypisanie sprzętu, aplikacji i programów do użytkowników,
  7. weryfikacja procedur IT,
  8. sporządzenie raportu,
  9. opracowanie zaleceń.
  Firma Salutaris Sp. z o.o. wykonała powyższe prace terminowo i z należytą starannością.

Aplikacje w biznesie

 • Teleinvention Sp. z o.o. Open or Close

  Niniejszym oświadczamy, że firma Salutaris Sp. z o.o. z Katowic, wykonała i wdrożyła w Teleinvention Sp. z o.o. dedykowaną aplikację B2B składającą się z modułów:
  • Moduł Help Desk
  • Moduł Windykacje
  • Moduł IVR.
  Prace obejmowały m. in. przeprowadzenie analizy przed wdrożeniowej i opracowanie projektu aplikacji, przygotowanie dedykowanej aplikacji, wdrożenie aplikacji, szkolenia administratorów, szkolenia użytkowników oraz prowadzenie serwisu    gwarancyjnego i pogwarancyjnego
  z zachowaniem uzgodnionych poziomów obsługi - SLA (Service Level Ag reement).
  Współpraca z firmą Salutaris Sp. z o.o. przebiegała sprawnie, a usługi świadczone były    profesjonalnie, terminowo, rzetelnie
  i z zachowaniem należytej staranności.

 • Sygnity S.A. Open or Close

  Niniejszym poświadczam, że firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jest Partnerem firmy Sygnity S.A. w zakresie wdrażania Systemu „Samorządowa Elektroniczne Platforma Informacyjna" (w skrócie SĘPI).
  Firma Salutaris Sp. z o.o. przeprowadziła wdrożenie platformy SĘPI oraz szkolenia użytkowników w roku 2010 w poniższych urzędach:
  1. Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
  2. Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie
  3. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
  4. Miejski Urząd Pracy w Kielcach
  Wszystkie prace zostały wykonane profesjonalnie, rzetelnie, terminowo i z zachowaniem należytej staranności.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Open or Close

  Niniejszym zaświadczamy, że firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zrealizowała dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach usługi wykonania dokumentacji do przetargu na wykonanie i wdrożenie systemu raportowania. Opracowana dokumentacja składała się m.in. z:
  • Definicji celów biznesowych systemu raportowania.
  • Analizy wymagań (w tym funkcjonalnych) systemu raportowania pod kątem potrzeb użytkownika.
  • Modelu funkcjonalnego systemu raportowania na podstawie analizy wymagań (z zastosowaniem powszechnie stosowanych narzędzi np. diagramów przypadków użycia).
  • Modelu logicznego systemu raportowania (z zastosowaniem powszechnie stosowanych narzędzi stosowanych w przyjętych metodykach projektowych).
  • Analiz ułatwiających wykonanie projektowanego systemu raportowania (np. analiza ograniczeń, analiza wymagań technicznych).
  • Opisu przedmiotu zamówienie zgodnie z PZP.
  • Projektu umowy na dostawę systemu raportowania.
  • Listy wymagań podmiotowych dotyczących dostawców systemu raportowania.
  • Szacunkowej wyceny realizacji i wdrożenia systemu raportowania.
  • Kryteriów oceny ofert.
  Ponadto usługi obejmowały doradztwo w procesie przetargowym obejmujące:
  • Udział w komisji przetargowej z głosem doradczym.
  • Opracowywanie projektów pisemnych odpowiedzi na zapytania oferentów.
  • Wsparcie eksperckie na etapie postępowania w oparciu o PZP.
  Usługi zostały wykonane profesjonalnie, rzetelnie, terminowo i zachowaniem należytej staranności.

 • Millenium Sport Sp. z o.o. Open or Close

  Niniejszym poświadczamy, że firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach świadczyła dla firmy Millenium Sport Sp. z o.o. usługi wsparcia oraz koordynacji prac wdrażania kompleksowego systemu informatycznego dla wielofunkcyjnego obiektu sportowo-hotefowego. Wdrażany System obejmował m.în. oprogramowanie firmy Mc Comp S.A. w tym moduły ProHOTT, ProRESS, ProFINN, ProGASS, ProMEDD, ProFITT i inne dedykowane.
  Zakres świadczonych usług obejmował m. in. audyt wdrożenia, koordynację wszystkich działań związanych z wdrożeniem, testowanie Systemu i dokonywanie odbiorów, wspomaganie użytkowników, ustalenia warunków opieki po wdrożeniowej i Inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu.
  Usługi świadczone były w sposób profesjonalny, rzetelny, terminowo i z zachowaniem należytej staranności.


Nasze kompetencje

Partnerzy