• Wybór z szerokiego spektrum rozwiązań

 • Optymalizacja procesu wdrożenia

 • Dostęp do szerokich zasobów niezbędnych do realizacji projektów

Korzyści dla klienta wynikające ze współpracy z naszą firmą w zakresie doboru i wdrażania aplikacji

Wybór z szerokiego spektrum rozwiązań (niezależność od producenta oprogramowania).
Wykorzystanie wiedzy eksperckiej umożliwiającej kompleksowe podejście do projektu i dobór najlepszego rozwiązania.
Optymalizacja procesu wdrożenia.
Dostęp do szerokich zasobów niezbędnych do realizacji projektów.

 • Aplikacje biznesowe Open or Close

  W ramach naszej oferty pomagamy klientom w doborze i wdrażaniu systemów usprawniających procesy biznesowe.
  Bazując na swoim doświadczeniu i znajomości rynku rozwiązań informatycznych wspólnie z klientem dokonujemy analizy potrzeb oraz przeprowadzamy ocenę rozwiązań. Postępowanie to ma na celu wybór rozwiązania optymalnego funkcjonalnie i cenowo. Oferowane przez nas rozwiązania  są skalowalne -  dostosowane  do wzrostu wymagań klienta spowodowanych jego rozwojem oraz zmianami w jego organizacji.

  Ofertę firmy w tym zakresie stanowią następujące rozwiązania:

  • zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem (Finansowo-księgowe, ERP)
  • systemy zarządzania sprzedażą i relacjami z klientem (CRM)
  • systemy call i contact center
  • systemy sprzedaży mobilnej
  • systemy obsługi serwisowej (help-desk)
  • systemy zarządzania projektami
  • systemy obiegu dokumentów
  • hurtownie danych
  • systemy business intelligence
  • systemy pisane "pod klucz"


  Po wyborze rozwiązania nasza firma oferuje usługi zarządzania projektem wdrożenia, audytu wdrożenia oraz może uczestniczyć we wdrożeniu realizując wybrane prace projektowe.

 • Internet w biznesie Open or Close

  Zwiększająca się z roku na rok rola Internetu w biznesie wymaga przygotowania przedsiębiorstwa do jego wykorzystania oraz wdrożenia skutecznych i nowoczesnych rozwiązań. Nasza firma oferuje szereg usług umożliwiających klientom podniesienie efektywności wykorzystywanych już rozwiązań oraz wdrożenie nowych rozwiązań w obszarach dotychczas nie korzystających w pełni z możliwości jakie daje Internet w zakresie komunikacji marketingowej B2B i B2C.

  Oferowany zakres usług świadczonych przez naszą firmę obejmuje:

  • Analizę użytkowanych rozwiązań pod kątem ich efektywności
   - ocena efektywności biznesowej stosowanego rozwiązania,
   - ocena pozycjonowania strony w wyszukiwarkach internetowych,
   - testy wydajnościowe.
  • Wdrażanie nowych rozwiązań
   - analiza procesów biznesowych pod kątem ich usprawnienia poprzez wykorzystanie Internetu,
   - dobór rozwiązań,
   - projektowanie i wdrażanie systemów bazujących na Internecie (portale, portale transakcyjne B2B, B2C).
  • Modernizacja dotychczas wykorzystywanych rozwiązań:
   - optymalizacja strony internetowej pod kątem pozycjonowania w wyszukiwarkach,
   - optymalizacja baz danych oraz kodu aplikacji pod kątem wydajności.
   - modernizacja rozwiązania pod względem komunikacji marketingowej (między innymi web design).

Poznaj nasze referencje

 • Teleinvention Sp. z o.o. Open or Close

  Niniejszym oświadczamy, że firma Salutaris Sp. z o.o. z Katowic, wykonała i wdrożyła w Teleinvention Sp. z o.o. dedykowaną aplikację B2B składającą się z modułów:
  ? Moduł Help Desk
  ? Moduł Windykacje
  ? Moduł IVR.
  Prace obejmowały m. in. przeprowadzenie analizy przed wdrożeniowej i opracowanie projektu aplikacji, przygotowanie dedykowanej aplikacji, wdrożenie aplikacji, szkolenia administratorów, szkolenia użytkowników oraz prowadzenie serwisu    gwarancyjnego i pogwarancyjnego
  z zachowaniem uzgodnionych poziomów obsługi - SLA (Service Level Ag reement).
  Współpraca z firmą Salutaris Sp. z o.o. przebiegała sprawnie, a usługi świadczone były    profesjonalnie, terminowo, rzetelnie
  i z zachowaniem należytej staranności.

 • Sygnity S.A. Open or Close

  Niniejszym poświadczam, że firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jest Partnerem firmy Sygnity S.A. w zakresie wdrażania Systemu ?Samorządowa Elektroniczne Platforma Informacyjna" (w skrócie SĘPI).
  Firma Salutaris Sp. z o.o. przeprowadziła wdrożenie platformy SĘPI oraz szkolenia użytkowników w roku 2010 w poniższych urzędach:
  1. Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
  2. Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie
  3. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
  4. Miejski Urząd Pracy w Kielcach
  Wszystkie prace zostały wykonane profesjonalnie, rzetelnie, terminowo i z zachowaniem należytej staranności.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Open or Close

  Niniejszym zaświadczamy, że firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zrealizowała dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach usługi wykonania dokumentacji do przetargu na wykonanie i wdrożenie systemu raportowania. Opracowana dokumentacja składała się m.in. z:
  ? Definicji celów biznesowych systemu raportowania.
  ? Analizy wymagań (w tym funkcjonalnych) systemu raportowania pod kątem potrzeb użytkownika.
  ? Modelu funkcjonalnego systemu raportowania na podstawie analizy wymagań (z zastosowaniem powszechnie stosowanych narzędzi np. diagramów przypadków użycia).
  ? Modelu logicznego systemu raportowania (z zastosowaniem powszechnie stosowanych narzędzi stosowanych w przyjętych metodykach projektowych).
  ? Analiz ułatwiających wykonanie projektowanego systemu raportowania (np. analiza ograniczeń, analiza wymagań technicznych).
  ? Opisu przedmiotu zamówienie zgodnie z PZP.
  ? Projektu umowy na dostawę systemu raportowania.
  ? Listy wymagań podmiotowych dotyczących dostawców systemu raportowania.
  ? Szacunkowej wyceny realizacji i wdrożenia systemu raportowania.
  ? Kryteriów oceny ofert.
  Ponadto usługi obejmowały doradztwo w procesie przetargowym obejmujące:
  ? Udział w komisji przetargowej z głosem doradczym.
  ? Opracowywanie projektów pisemnych odpowiedzi na zapytania oferentów.
  ? Wsparcie eksperckie na etapie postępowania w oparciu o PZP.
  Usługi zostały wykonane profesjonalnie, rzetelnie, terminowo i zachowaniem należytej staranności.

 • Millenium Sport Sp. z o.o. Open or Close

  Niniejszym poświadczamy, że firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach świadczyła dla firmy Millenium Sport Sp. z o.o. usługi wsparcia oraz koordynacji prac wdrażania kompleksowego systemu informatycznego dla wielofunkcyjnego obiektu sportowo-hotefowego. Wdrażany System obejmował m.în. oprogramowanie firmy Mc Comp S.A. w tym moduły ProHOTT, ProRESS, ProFINN, ProGASS, ProMEDD, ProFITT i inne dedykowane.
  Zakres świadczonych usług obejmował m. in. audyt wdrożenia, koordynację wszystkich działań związanych z wdrożeniem, testowanie Systemu i dokonywanie odbiorów, wspomaganie użytkowników, ustalenia warunków opieki po wdrożeniowej i Inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu.
  Usługi świadczone były w sposób profesjonalny, rzetelny, terminowo i z zachowaniem należytej staranności.


Nasze kompetencje

Partnerzy