• Optymalizacja kosztów utrzymania infrastruktury IT oraz kosztów wprowadzania nowych rozwiązań.

  • Zapewnienie wyższego poziomu usług w obszarach wymagających dużej specjalizacji.

  • Szybki dostęp do szerokich zasobów ludzkich bez ponoszenia zbędnych kosztów związanych z rekrutacją.

  • Możliwość zwiększenia liczby prowadzonych projektów dotyczących usług IT przy utrzymaniu stałego zatrudnienia.

Korzyści dla firm stosujących outsourcing IT

Optymalizacja kosztów utrzymania infrastruktury IT oraz kosztów wprowadzania nowych rozwiązań.
Możliwość zapewnienia wyższego poziomu dostępności usług IT (SLA).
Zapewnienie wyższego poziomu usług w obszarach wymagających dużej specjalizacji.
Szybki dostęp do szerokich zasobów ludzkich bez ponoszenia zbędnych kosztów związanych z rekrutacją.
Możliwość zwiększenia liczby prowadzonych projektów dotyczących usług IT przy utrzymaniu stałego zatrudnienia.
Możliwość dokładnego określenia kosztów utrzymania infrastruktury IT oraz ich odpowiednie zaksięgowanie (CAPEX/OPEX).

Outsourcing informatyczny  to wykorzystywanie zasobów i usług zewnętrznych firm informatycznych do realizacji zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej. Outsourcingiem IT mogą być objęte wszystkie systemy informatyczne lub ich części.  Często w ramch usług outsourcingowych utrzymywane są  wybrane procesy  związane z infrastrukturą IT. Firma decydując się na outsourcing usług może skupić się na jej podstawowych procesach biznesowych i tym samym podnieść ich jakość oraz rentowność. Firmy specjalizujące się w outsourcingu wykonują swoje zadania znacznie bardziej efektywnie, gdyż bazując na swojej wiedzy, doświadczeniu oraz zasobach mogą bardziej elastycznie planować pracę i stosować najowocześniejsze technologie i metody pracy.

 W ramach outsoursinu IT oferujemy następujące grupy usług:


Nasze kompetencje

Partnerzy