• Outsourcing IT gwarancją ciągłości pracy dla każdej firmy

  • Zapewnienie wyższego poziomu usług w obszarach wymagających dużej specjalizacji

  • Możliwość zwiększenia liczby prowadzonych projektów dotyczących usług IT

Salutaris Sp. z o.o.

To firma świadcząca profesjonalne usługi informatyczne, w szczególności usługi outsourcingowe w zakresie utrzymania infrastruktury i systemów informatycznych oraz usługi związane z rozwojem środowiska informatycznego.
Nadrzędnym celem przyświecającym nam przy obsłudze każdego przedsiębiorstwa jest usprawnienie funkcjonowania firmy, zapewnienie ciągłości pracy i umożliwienie pracownikom skoncentrowania się na prowadzonej działalności.

Partnerzy


Nasze kompetencje