• Podniesienie poziomu bezpieczeństwa IT.

 • Ograniczenie w sposób istotny potencjalnych ryzyka związanych z utratą części danych

 • Eliminowanie strat związanych z przerwaniem ciągłości pracy firmy.

Korzyści klienta związane z usługą zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemów

Ograniczenie w sposób istotny potencjalnych ryzyk związanych utratą części danych.
Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa.
Ograniczenie ryzyka czasowego przerwania ciągłości działania firmy.
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa IT.
Znaczna redukcja kosztów związana z odtwarzaniem danych i przywracaniem do pracy infrastruktury IT.

 • Bezpieczeństwo danych i systemów Open or Close

  Zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów stanowi zestaw usług projektowych, wdrożeniowych, doradczych i szkoleniowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przechowywanych i przetwarzanych w systemach IT przedsiębiorstwa. Działamy z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzymy procedury bezpieczeństwa. Wszystkie te usługi umożliwiają naszym klientom stworzenie kompletnego systemu bezpieczeństwa pozwalającego nie tylko eliminować drobne często powtarzające się ryzyka jak i w sposób istotny ograniczać ryzyka zaistnienia poważnych zagrożeń, które mogą w sposób istotny mieć wpływ na ciągłość działania firmy.

  W ramach usług z zakresu bezpieczeństwa danych i systemów firma Salutaris oferuje:

  • audyt bezpieczeństwa systemów IT,
  • audyt skuteczności wdrożonych systemów zapewniających bezpieczeństwo fizyczne,
  • tworzenie polityki bezpieczeństwa systemów IT,
  • projektowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemów zapewniających bezpieczeństwo fizyczne,
  • projektowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemów zapewniających bezpieczeństwo danych i systemów,
  • projektowanie i wdrażanie systemów archiwizacji danych,
  • projektowanie i wdrażanie systemów ochrony antywirusowej,
  • projektowanie i wdrażania bezpiecznych węzłów łączności Internetowej i sieci rozległej (WAN),
  • tworzenie procedur bezpieczeństwa,
  • opracowanie planów ciągłości działania i procedur odtwarzania po katastrofie.

Nasze kompetencje