• Podniesienie poziomu bezpieczeństwa IT.

 • Ograniczenie w sposób istotny potencjalnych ryzyka związanych z utratą części danych

 • Eliminowanie strat związanych z przerwaniem ciągłości pracy firmy.

Korzyści klienta związane z usługą zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemów

Ograniczenie w sposób istotny potencjalnych ryzyk związanych utratą części danych.
Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa.
Ograniczenie ryzyka czasowego przerwania ciągłości działania firmy.
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa IT.
Znaczna redukcja kosztów związana z odtwarzaniem danych i przywracaniem do pracy infrastruktury IT.

 • Bezpieczeństwo danych i systemów Open or Close

  Zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów stanowi zestaw usług projektowych, wdrożeniowych, doradczych i szkoleniowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przechowywanych i przetwarzanych w systemach IT przedsiębiorstwa. Działamy z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzymy procedury bezpieczeństwa. Wszystkie te usługi umożliwiają naszym klientom stworzenie kompletnego systemu bezpieczeństwa pozwalającego nie tylko eliminować drobne często powtarzające się ryzyka jak i w sposób istotny ograniczać ryzyka zaistnienia poważnych zagrożeń, które mogą w sposób istotny mieć wpływ na ciągłość działania firmy.

  W ramach usług z zakresu bezpieczeństwa danych i systemów firma Salutaris oferuje:

  • audyt bezpieczeństwa systemów IT,
  • audyt skuteczności wdrożonych systemów zapewniających bezpieczeństwo fizyczne,
  • tworzenie polityki bezpieczeństwa systemów IT,
  • projektowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemów zapewniających bezpieczeństwo fizyczne,
  • projektowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemów zapewniających bezpieczeństwo danych i systemów,
  • projektowanie i wdrażanie systemów archiwizacji danych,
  • projektowanie i wdrażanie systemów ochrony antywirusowej,
  • projektowanie i wdrażania bezpiecznych węzłów łączności Internetowej i sieci rozległej (WAN),
  • tworzenie procedur bezpieczeństwa,
  • opracowanie planów ciągłości działania i procedur odtwarzania po katastrofie.

Poznaj nasze referencje

 • Zakład Informatyki Lasów Państwowych Open or Close

  Zakład Informatyki Lasów Państwowych potwierdza, że konsorcjum firm Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w ramach projektu: ?Dostawa kart inteligentnych, oprogramowania oraz czytników kart inteligentnych dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych? wdrożyła System Bezpieczeństwa w oparciu o Karty Inteligentne oraz Sprzętowy Moduł Bezpieczeństwa (Hardware Security Module). Wdrożenie objęło swym zakresem ponad 7000 użytkowników.
  Łączna kwota projektu wynosi 3 816 520,88 zł brutto.
  Stwierdzam, że opisane powyżej zamówienie zostało zrealizowane należycie.

 • Takoni sp. z o.o. Open or Close

  Firma Salutaris sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Pułaskiego 9 wykonała audyt infrastruktury IT w Takoni sp. z o.o.
  Prace realizowane były w okresie 01.06.- 20.07.2011r.
  Audytem były objęte następujące elementy infrastruktury IT:
  ? infrastruktura serwerowa,
  ? stacje robocze,
  ? łącza sieciowe,
  ? węzeł dostępowy,
  ? oprogramowanie systemowe i użytkowe,
  ? system bezpieczeństwa danych wraz systemem antywirus/antyspam, a procesy eksploatacji i administracji infrastrukturą IT,
  ? system zasilania.

  W ramach audytu IT wykonano następujące prace:
  ? inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz konfiguracji,
  ? przypisanie sprzętu do użytkownika i aplikacji,
  ? określenie stanu technicznego i wydajności
  ? ocena niezawodności oraz poprawności ustawień,
  ? weryfikacja umów i warunków serwisowych u dostawców,
  ? weryfikacja legalności wykorzystywanego oprogramowania,
  ? weryfikacja procedur IT,

  Efektem prac było sporządzenie raportu oraz opracowanie zaleceń poaudytowych.
  Zlecone prace firmie Salutaris sp. z o.o. zostały wykonane terminowo i z należytą starannością.
  Rekomendujemy firmę Salutaris sp. z o.o. jako doświadczonego i wiarygodnego partnera do realizacji tego typu przedsięwzięć.

 • Gasket Sp. z o.o. Open or Close

  Pragnę poświadczyć, iż firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Pułaskiego 9 w miesiącach czerwiec-lipiec 2011. roku wykonała audyt infrastruktury It w naszej firmie.
  Audytem były objęte następujące elementy infrastruktury IT:
  1. serwery, sprzęt komputerowy, osprzęt sieciowy,
  1. oprogramowanie systemowe, narzędziowe, użytkowe i aplikacyjne,
  2. sieć komputerowa oraz węzeł dostępu do Internetu,
  3. procedury związane z eksploatacją i administracją infrastrukturą IT,
  4. system składowania danych,
  5. bezpieczeństwo danych i systemów,
  6. system zasilania, W ramach audytu wykonane zostały następujące prace:
  1. inwentaryzacja konfiguracji,
  2. określenie stanu technicznego, wydajności i niezawodności poprawności ustawień,
  3. przypisanie sprzętu do użytkownika i aplikacji,
  4. weryfikacja legalności wykorzystywanego oprogramowania,
  5. weryfikacja stanu aktualizacji oprogramowania,
  6. przypisanie sprzętu, aplikacji i programów do użytkowników,
  7. weryfikacja procedur IT,
  8. sporządzenie raportu,
  9. opracowanie zaleceń.
  Firma Salutaris Sp. z o.o. wykonała powyższe prace terminowo i z należytą starannością.


Nasze kompetencje

Partnerzy