Dane adresowe - centrala Katowice

Salutaris Sp. z o.o.
ul. Henryka Dulęby 5
40-833 Katowice

tel.  +48 32 785 90 00
fax  +48 32 785 90 01
e-mail: info@salutaris.com.pl
Dział handlowy:  +48 609 310 933

NIP 954-26-27-869
REGON 240865932
KRS 0000304996
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - KRS
Kapitał zakładowy: 90.000 zł

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Salutaris Sp. z o.o., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, moich danych osobowych zawartych na formularzu kontaktowym w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Przyjąłem/łam do wiadomości, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Salutaris Sp. z o.o., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice.
  2. Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania odpowiedzi.
  3. Udzieloną zgodę mam prawo w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania moich danych przed cofnięciem takiej zgody.
  4. W trakcie korzystania z formularza kontaktowego mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
  5. Dane moje będą przechowywane przez czas trwania korespondencji, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z prowadzonej korespondencji oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
  6. Zebrane dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
    1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
    2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną lub innym podmiotom, jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie tego wymagało.
  7. Przysługują mi prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw mogę skorzystać składając wniosek w siedzibie Salutaris Sp. z o.o. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Wyślij zapytanie

 
  • Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) w celach kontaktowych. Zebrane dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

  • Rejestrując się na e-Konferencji, wyrażam zgodę na odbieranie smsów i połączeń telefonicznych inicjowanych przez Salutaris sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice lub podmioty współpracujące, w celach powiązanych z tym wydarzeniem zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1489 z późn. zm.).

Oddział Bielsko-Biała

Salutaris Sp. z o.o.
ul. Strażacka 81
43-382 Bielsko-Biała
tel: +48 609 310 930
e-mail: bielsko@salutaris.com.pl

Oddział Kraków

Salutaris Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 2/9
31-216 Kraków
tel: +48 609310930
e-mail: kraków@salutaris.com.pl

Oddział Warszawa

Salutaris Sp. z o.o.
ul. Skaryszewska 7
03-802 Warszawa
tel: +48 609310933
e-mail: warszawa@salutaris.com.pl


Nasze kompetencje