• Optymalizacja kosztów utrzymania infrastruktury IT oraz kosztów wprowadzania nowych rozwiązań.

 • Zapewnienie wyższego poziomu usług w obszarach wymagających dużej specjalizacji.

 • Szybki dostęp do szerokich zasobów ludzkich bez ponoszenia zbędnych kosztów związanych z rekrutacją.

 • Możliwość zwiększenia liczby prowadzonych projektów dotyczących usług IT przy utrzymaniu stałego zatrudnienia.

Korzyści dla firm stosujących outsourcing IT

Optymalizacja kosztów utrzymania infrastruktury IT oraz kosztów wprowadzania nowych rozwiązań.
Możliwość zapewnienia wyższego poziomu dostępności usług IT (SLA).
Zapewnienie wyższego poziomu usług w obszarach wymagających dużej specjalizacji.
Szybki dostęp do szerokich zasobów ludzkich bez ponoszenia zbędnych kosztów związanych z rekrutacją.
Możliwość zwiększenia liczby prowadzonych projektów dotyczących usług IT przy utrzymaniu stałego zatrudnienia.
Możliwość dokładnego określenia kosztów utrzymania infrastruktury IT oraz ich odpowiednie zaksięgowanie (CAPEX/OPEX).

Outsourcing informatyczny  to wykorzystywanie zasobów i usług zewnętrznych firm informatycznych do realizacji zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej. Outsourcingiem IT mogą być objęte wszystkie systemy informatyczne lub ich części.  Często w ramch usług outsourcingowych utrzymywane są  wybrane procesy  związane z infrastrukturą IT. Firma decydując się na outsourcing usług może skupić się na jej podstawowych procesach biznesowych i tym samym podnieść ich jakość oraz rentowność. Firmy specjalizujące się w outsourcingu wykonują swoje zadania znacznie bardziej efektywnie, gdyż bazując na swojej wiedzy, doświadczeniu oraz zasobach mogą bardziej elastycznie planować pracę i stosować najowocześniejsze technologie i metody pracy.

 W ramach outsoursinu IT oferujemy następujące grupy usług:

 • Obsługa informatyczna Open or Close

  Usługa obsługi informatycznej firmy obejmuje wszystkie zadania realizowane zwykle w firmie przez informatyka lub dział IT, zapewniając profesjonalną obsługę w pełnym zakresie oraz wysoką dostępność i gwarantowany poziom usług. Oferta usług obejmuje trzy obszary: administrowanie, usługi wsparcia technicznego, serwis sprzętu i oprogramowania.

  Administrowanie to wszelkie bieżące prace zmierzające do zapewnienia sprawnego działania systemu informatycznego takie jak:

  • administrowanie siecią stacji roboczych,
  • kontrola oprogramowania instalowanego na stacjach roboczych,
  • działalność prewencyjna,
  • monitorowanie stanu i bieżąca opieka nad serwerami,
  • aktualizacje oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów,
  • zdalne usuwanie awarii oraz usterek.

  Usługi wsparcia technicznego to pomoc użytkownikom, konsultacje, przyjmowanie zgłoszeń usterek i awarii oraz rozwiązywanie prostych problemów. Usługa może być świadczona zdalnie (on line) lub na miejscu u klienta (on site). Serwis sprzętu i oprogramowania obejmuje usługi usuwania awarii i usterek stacji roboczych użytkowników, serwerów oraz sieci i podstawowej infrastruktury  wymagające obecności w lokalizacji klienta, dostarczanie standardowego sprzętu zastępczego oraz inne prace na miejscu.

 • Outsourcing projektowy Open or Close

  Firma Salutaris oferuje usługi outsourcingu informatycznego w zakresie realizacji projektów informatycznych w całości lub części. Usługa ta jest kierowana do firm sektora IT, które realizując projekty dla swoich klientów wykorzystują zasoby firm trzecich oraz dla pozostałych klientów, którzy realizując projekty wewnętrzne część prac wykonują we współpracy z firmami trzecimi.

  W ramach usługi outsourcingu projektowego realizujemy następujące zadania:

  • analiza wymagań,
  • dobór technologii i narzędzi projektowych,
  • przygotowanie planu projektu,
  • utworzenie zespołu projektowego,
  • dobór i udostępnienie zasobów projektowych,
  • zarządzanie projektem,
  • zarządzanie realizacją projektu,
  • prowadzenie prac wdrożeniowych,
  • prowadzenie prac związanych z utrzymaniem,
  • rozliczanie projektu.

  Modele outsourcingu projektowego:
  • Time and Material – oddanie do dyspozycji Klienta zespołu projektowego złożonego z pracowników wybranych i zaakceptowanych przez Klienta. Klient kieruje projektem i ponosi biznesową odpowiedzialność za jego realizację oraz ponosi koszty godzin przepracowanych przez zespół. Rozliczenie za świadczone usługi jest realizowane w cyklu miesięcznym lub kwartalnym w oparciu o wykaz godzin przepracowanych przez pracowników zespołu projektowego udostępnionych Klientowi.
  • Fixed Price – realizacja projektu w następuje zgodnie z ustalonym zakresem prac, budżetem i harmonogramem.

 • Outsourcing kompetencyjny Open or Close

  Outsourcing kompetencyjny polega na wykorzystaniu zasobów zewnętrznych do wsparcia procesów wewnętrznych oraz realizacji nowych projektów. Jest to nowoczesna i bardzo skuteczna metoda wspierania i optymalizacji zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze usług IT. Poprzez jego zastosowanie firma może skupić się na procesach biznesowych związanych ze swoją podstawową działalnością.

  Dzięki zatrudnieniu zewnętrznych specjalistów dla potrzeb konkretnych zadań i projektów unika się niepotrzebnych stałych nakładów związanych z utrzymaniem zasobów IT oraz unika się ryzyka związanego z brakiem posiadanych kompetencji.

  Podstawą ofertą współpracy w zakresie outsourcingu kompetencyjnego jest „body leasing” polegający na udostępnieniu pracowników o ściśle określonych kompetencjach do pracy na rzecz przedsiębiorstwa w jego siedzibie lub świadczących usługę zdalnie poprzez łącza telekomunikacyjne. Usługa jest kontraktowana terminowo wg zasady „Time and Material”.

  Wybór osób przeznaczonych do współpracy odbywa się podobnie jak w procesie rekrutacji. Po otrzymaniu wymogów od klienta (profilu kandydata) następuje wewnętrzna selekcja w firmie Salutaris, następnie wybrani kandydaci zostają przedstawieni klientowi. Ostateczna decyzja ze strony klienta następuje po spotkaniu kandydatów w siedzibie klienta z osobą merytorycznie odpowiedzialną za przesłane zapotrzebowanie.

  Oferujemy klientom pracowników z następujących obszarów kompetencyjnych:

  • projektowania i tworzenia aplikacji biznesowych
  • projektowania i tworzenia infrastruktury telekomunikacyjnej
  • projektowania i tworzenia infrastruktury IT
  • analizy i reinżynieringu procesów biznesowych
  • budowa rozwiązań Interntowo/Intranetowych
  • dostarczanie usług dostępnych " w chmurze"
  • bezpieczeństwo IT
  • obsługa Help Desk
  • wsparcie techniczne eksploatacji infrastruktury IT
  • administracja infrastrukturą IT
  • zarządzania projektami

Poznaj nasze referencje

 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Open or Close

  Niniejszym oświadczamy, że firma Salutaris Sp. z o.o. z Katowic, jako podwykonawca firmy Aram Sp. z o.o. z Warszawy, realizuje serwis gwarancyjny sprzętu i oprogramowania dostarczonego w ramach projektu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej). Serwis ten jest świadczony dla Centrum Przetwarzania Danych Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz dla 54 Partnerów (urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych i Urzędu Marszałkowskiego) zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.
  Serwisem objęte są:
  - ponad 80 serwerów HP i Actina opartych na systemach Linux i Microsoft Windows Server,
  - systemy klastrów wydajnościowo-niezawodnościowych, poczty elektronicznej, antywirusowe,
  - macierz dyskowa HP EVA 8000,
  - biblioteka taśmowa HP ML6030 wraz z oprogramowaniem HP Data Protector,
  - sieć WAN łączącą 55 lokalizacji (około 160 urządzeń aktywnych Cisco i 3COM),
  - ponad 1100 stacji roboczych, 120 skanerów i innych urządzeń peryferyjnych.
  Serwis świadczony jest z zagwarantowaniem czasów naprawy (SLA - Service Level Agreement).
  W ramach świadczonych usług raz na kwartał wykonywane są przeglądy sprzętu i oprogramowania w miejscach instalacji (55 lokalizacji).
  Usługi serwisowe świadczone są przez firmę Salutaris Sp. z o.o. profesjonalnie, terminowo, rzetelnie i z zachowaniem należytej staranności.

 • Oasis East Sp. z o.o. Open or Close

  To Whom It May Concern Sub: Letter of Recommendation
  This is to certify that Salutaris Sp. z o.o. [Ltd.] provides high quality IT support and consulting services for our company.
  Salutaris provides for our branch offices in Poland and Ireland:
  - infrastructure administration,
  - Help Desk,
  - hardware and software maintenance and service, implementation of the new solutions,
  - IT consulting.
  Our IT environment include Active Directory forest with sites located in United States, Ireland and Poland. Our main services and depends on Microsoft Windows 2003 and 2008 servers, WAN and LAN network devices and VoIP telephony.
  We are reaping benefits from the best practices Salutaris put into place and new solutions Salutaris recommends. We derive a lot of advantages from the Help Desk solution for our branch offices and mobile users working around the World. We confirm high level of technical knowledge and quality of services provided us by Salutaris.
  We can strongly recommend Salutaris as solid IT business partner.

 • Leviatan - Poligrafia Sp z o. o. Open or Close

  Niniejszym potwierdzam, że firma Salutaris Sp. z o.o. od stycznia 2009 roku świadczy dla naszej firmy usługi outsourcingu IT obejmujące kompleksową obsługę informatyczną.
  W ramach tych usług firma Salutaris Sp. z o.o. administruje i zarządza infrastrukturą oraz systemami informatycznymi, prowadzi serwis sprzętu i oprogramowania oraz wsparcie użytkowników (HELP DESK). Realizuje także dostawy, instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania, a także dba o stały rozwój systemów informatycznych oraz doradza w zakresie wdrażania nowych rozwiązań.
  Opieką objęte są serwery działające pod systemami MS Windows Serwer 2003 i 2008 oraz Linux, wszystkie stacje robocze, sieć komputerowa wraz z urządzeniami aktywnymi oraz urządzenia peryferyjne.
  Wszystkie usługi świadczone są profesjonalnie, rzetelnie, terminowo i z zachowaniem należytej staranności, co upoważnia nas do polecenia usług firmy Salutans Sp. z o.o. wszystkim wymagającym wysokiej jakości usług informatycznych.


Nasze kompetencje

Partnerzy