• Zabezpieczene przed utratą danych osobowych

 • Spełnienie wymogów ustawy o ochronie danych osobowych

 • Ograniczenie kosztów (outsourcing ABI)

Korzyści klienta związane z usługą ochrony danych osobowych

Spełnienie ustawy o ochronie danych osobowych

Zabezpieczenie przed utratą danych osobowych

Obniżenie kosztów (outsourcing IODO)

 • Ochrona danych osobowych Open or Close

  25 maja 2018 roku weszło w życie tzw. „Rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (RODO), które obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, i którego wymogi muszą spełniać wszystkie organizacje przetwarzające dane osobowe.

  Proponujemy naszym Klientom pomoc w kompleksowym wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO, w celu zapobieżeniu ewentualnym konsekwencjom wynikającym z nieprzestrzegania ustawy, do których w szczególności można zliczyć bardzo wysokie konsekwencje finansowe (np. grzywny, odszkodowania), biznesowe (np. zerwanie kontraktów, utrata zaufania klientów), a także prawne (w tym odpowiedzialności karnej).

  Doświadczenie naszych konsultantów wynikające z wieloletniej współpracy z urzędami administracji samorządowej i centralnej oraz firmami z różnych branż  pozwala zaoferować klientom szeroki zakres usług umożliwiających ocenę stanu bezpieczeństwa danych osobowych oraz wdrożyć i utrzymać system bezpieczeństwa danych osobowych.

  Oferowany zakres usług:

  • Kompleksowe wdrożenie systemu ochrony danych osobowych obejmujące:
   • audyt wstępny połączony z inwentaryzacją,
   • opracowanie dokumentacji systemu ochrony danych osobowych
   • wprowadzenie w życie systemu ochrony danych osobowych,
   • przeprowadzenie szkoleń personelu przetwarzającego dane osobowe.
  • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych
  • Wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych
  • Audyt przetwarzania danych osobowych
  • Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych

Nasze kompetencje