• Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT

 • Obniżenie kosztów ekspolatacji infrastruktury IT

 • Optymalizacja kosztów realizacji

 • Bezpieczeństwo realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych celów.

Korzyści dla firm korzystającej z naszej oferty w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury info

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT
Obniżenie kosztów ekspolatacji infrastruktury IT
Optymalizacja kosztów realizacji
Bezpieczeństwo realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych celów.

 • Infrastruktura IT Open or Close

  Ofertę firmy stanowi szeroki zakres usług specjalistycznych związanych z budową, modernizacją i rozwojem infrastruktury IT. Naszych klientów wspieramy w szerokim zakresie rozwoju warstwy sieciowej, systemowo-sprzętowej oraz aplikacyjnej. W ramach naszych usług pomagamy klientom w doborze rozwiązań, nadzorujemy wykonywanie prac wdrożeniowych (project management) oraz realizujemy projekty lub ich część. Specjalizujemy się oferowaniu rozwiązań bazujących na środowiskach wirtualnych i usługach " w chmurze".
   
  Podstawowy zakres oferowanych naszych usług wygląda następująco:

  • Audyt infrastruktury IT lub jej części
  • Zarządzanie projektami
  • Projektowanie i budowa infrastruktury logowania i zarządzania użytkownikami
  • Wirtualizacja środowiska serwerów i stacji roboczych
  • Wdrażanie usług dostępnych w "chmurze"
  • Wdrożenie systemu poczty elektronicznej
  • Konfiguracja systemu zdalnego dostępu
  • Budowa, rozbudowa, modernizacja sieci lokalnych (LAN) i telefonicznych
  • Budowa sieci korporacyjnych (WAN)
  • Projektowanie i budowa platformy serwerowej
  • Dostawa i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania
  • Dostawa i instalacja systemu telefonicznego (centrale, telefonia internetowa VoIP)
  • Dostawa i instalacja telewizji przemysłowej.

Poznaj nasze referencje

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Open or Close
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach zaświadcza, iż Firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  w wyniku postępowania przetargowego dostarczyła oprogramowanie dla urządzenia:
   
  Barracuda SPAM Firewall Next Generation 400.
   
 • Urząd Miasta w Katowicach Open or Close
  Urząd Miasta w Katowicach zaświadcza, iż Firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  w wyniku postępowania przetargowego dostarczyła oprogramowanie dla urządzenia :
   
  Barracuda Spam & Virus Firewall 400Vx w wersji wirtualnej.
 • Urząd Miasta w Chorzowie Open or Close
  Urząd Miasta w Chorzowie zaświadcza, że firma Salutaris Sp.z.o.o.  z siedzibą w Katowicach , w kwietniu  2016, dostarczyła kompleksowe rozwiązanie ochrony serwera poczty elektronicznej przed zagrożeniami pochodzenia mailowego: przed złośliwym oprogramowaniem, spamem, phishingiem, atakami DoS:
  Barracuda SpamFirewall 300 Vx 
 • Leviatan ?Poligrafia Sp. z o.o. Open or Close

  Firma Leviatan –Poligrafia Sp.z.o.o. zaświadcza, że firma Salutaris Sp.z.o.o.  z siedzibą w Katowicach, w styczniu 2016, dostarczyła i skonfigurowała urządzenie sieciowe:  

  Barracuda NextGen Firewall F18

 • Urząd Miejski w Gliwicach Open or Close

  Niniejszym listem potwierdzam, że firma Salutaris Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach, w listopadzie 2015r. dostarczyła dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach,kompleksowe rozwiązanie ochrony serwera poczty elektronicznej przed zagrożeniami pochodzenia mailowego: przed złośliwym oprogramowaniem, spamem, phishingiem, atakami DoS: Barracuda SpamFirewall 400 Vx.

 • Starostwo Powiatowe w Będzinie Open or Close

  Starostwo Powiatowe w Będzinie niniejszym zaświadcza, że firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Dulęby 5 w 2013r. zrealizowała projekt wirtualizacji serwerów Starostwa Powiatowego w Będzinie .
  W ramach usługi Wykonawca wykonał:
  1. Szczegółową analizę potrzeb oraz inwentaryzację sprzętu i oprogramowania Zamawiającego.
  2. Wirtualizację środowiska serwerowego w oparciu o oprogramowanie vmware w następującym zakresie:
  a. Instalacja i konfiguracja 3 hostów wirtualizacji.
  b. Konfiguracja sprzętowa macierzy dyskowej (Fujitsu serii DX)
  c. Konfiguracja fizycznych przełączników sieciowych (Cisco SMB, 3COM) oraz wirtualnych sieci vmware.
  d. Utworzenie nowych maszyn wirtualnych oraz szablonów (Windows, Linux)
  e. Migracja 4 serwerów fizycznych do utworzonego środowiska wirtualnego (3x Windows Server, lx Linux).
  3. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instrukcji eksploatacyjnych.

 • Gmina Godów Open or Close

  Niniejszym zaświadczamy, iż w grudniu 2013, firma Salutaris Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Dulęby 5 w ramach realizacji złożonego zamówienia wykonała Wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów w Urzędzie Gminy Godów.
  W ramach usługi Wykonawca wykonał:
  1. Szczegółową analizę potrzeb oraz szczegółową inwentaryzację sprzętu i oprogramowania Zamawiającego.
  2. Wirtualizację środowiska serwerowego w oparciu o VMware vSphere 5.5, której zakres był następujący:
  a. konfiguracja sprzętowa 2 serwerów wizualizacyjnych i macierzy dyskowej,
  b. instalacja 2 serwerów VMware ESXi,
  c. utworzenie maszyn wirtualnych dla wszystkich serwerów (2x Microsoft Windows Serwer, 5x Linux),
  d. migracja serwerów Linux i Windows do maszyn wirtualnych,
  3. Utworzenie skryptów wykonywania kopii zapasowej, przeprowadzenie testów odtworzeniowych.
  4. Opracowanie dokumentacji technicznej i instrukcji eksploatacyjnych oraz szkolenie użytkowników.
  Wszystkie prace zrealizowane zostały terminowo, z należytą starannością, bez zakłóceń w funkcjonowaniu Urzędu. Firma Salutaris wykazała się dużym profesjonalizmem w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych technologicznie rozwiązań dotyczących infrastruktury informatycznej.

 • Sąd Apelacyjny w Katowicach Open or Close

  Firma Salutaris Sp. z o.o., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice dostarczyła, zainstalowała i skonfigurowała Klaster urządzeń UTM FOR-FG-200D-BDL-HA Fortigate-200D HW and FG(HA), zgodnie z Umową z dnia 6 listopada 2013.
  Wartość zamówienia wynosiła 35680,00 zł netto
  Dostawa została wykonana należycie, zgodnie ze wszystkimi zapisami Umowy.

 • ISUZU Motors Polska Sp. z o.o. Open or Close

  Firma Saiutaris Sp. z o.o. wykonała w grudniu 2011r w naszym zakładzie produkcyjnym w Tychach wdrożenie systemu zarządzania stacjami roboczymi pracującego na bazie oprogramowania Microsoft System Center Configuration Manager 2007.
  W ramach realizacji projektu zostały wykonane następujące prace:
  - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej systemu,
  - instalacja i konfiguracja serwera SCCM,
  - instalacja klientów systemu,
  - przygotowanie pakietów automatycznej instalacji,
  - szkolenie administratora.
  Prace objęte naszym zamówieniem zrealizowane zostały terminowo i z należytą starannością a pracownicy firmy Saiutaris wykazali się dużą wiedzą w zakresie stosowanych technologii.


Nasze kompetencje

Partnerzy